FEN KOLEJİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenciler okul yönetiminin belirlediği gün serbest kıyafet giyerler. Bu günlerde sandalet, terlik, tayt pantolon, şort, bermuda ve abartı kıyafetler giyemezler. Kız öğrenciler makyaj yapamazlar. Takılar veya uygun olmayan giyim eşyaları öğretmenler tarafından teslim alınır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Bu eşyalar, ilk uyarıdan sonra öğrenciye verilir. Ancak öğrenci benzeri eşyaları okula getirmeye devam ederse eşyalar dönem sonuna kadar öğrenciye geri verilmez.

Öğrencilerin cep telefonu kullanımı yasaktır. Ancak yanlarında getirmek zorunda olduklarında okula geldikleri andan itibaren Müdür Yardımcısına teslim etmek zorundadırlar.

• İlk derse giren öğretmen, teslim etmeleriyle ilgili uyarıları yapar.

• Telefonunu teslim etmeyen öğrenciye; ilk kez yakalanması halinde 3 (üç) gün, ikinci kez yakalanmasında 1 (bir) hafta, üçüncü kez yakalanması halinde 15 (on beş) gün telefonu geri verilmez.

• Öğrenciler acil durumlarda Müdür Yardımcısının telefonundan görüşme yapabilirler.

Okulumuzda verilen ödevler; hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki başlık altında toplanır.

A. İlkokulda
B. Ortaokulda
C. Lisede

A. İlkokulda;

a. Hafta içi ödevleri:

Tüm sınıflarda, Pazartesi günleri ödev verilmez. Salı ve Perşembe günleri sınıf öğretmeni tarafından ortalama bir saatte bitirilebilecek ödev verilir. Çarşamba günleri yine ortalama bir saatte bitirilebilecek yabancı dil ödevi verir.

b. Hafta sonu ödevleri:

1.Bu ödev hafta içi verilen ödevlerle aynı formatta fakat hafta içi ödevlerinden daha kapsamlı olanıdır.
2.Hafta içi ya da hafta sonu ödevini yapmayan öğrencilerin velileri iletişim defteri aracılığıyla bilgilendirilir.

Ayrıca;

1. kez ödevini yapmayan öğrenci ile sınıf öğretmeni görüşerek gerekli uyarıları yapar ve gün içinde ödevleri yapmasını sağlar.
2. kez yapmadığında sınıf öğretmeni tarafından veli telefonla aranarak destek istenir.
3. kez ödevini yapmayan öğrenciyi sınıf öğretmeni rehberlik birimine sevk eder. Rehberlik Birimi öğrenci ile gerekli görüşme ve çalışmaları yaparak veliyi bilgilendirir.

B. Ortaokulda;

Ödev ve performans çalışmaları branşa ve konunun yapısına göre değişir.

8. Sınıflara

1. Ders olan her gün ödev verilir.
2. Hafta sonu çalışmaları mutlaka verilir. 8. sınıf ödev yoğunluğu seçilen kaynaklardan yararlanılarak akışa göre öğretmenlerin koordinasyonu ile sağlanır.

7. Sınıflara

1. Ders olan her gün 20 soru civarında ya da buna eşdeğer ödev verilir.
2. Hafta sonu ödevleri iki test ya da buna eşdeğer uygulamalar olmalıdır.

5. ve 6. Sınıflara

1. Ders olan her gün seçilen kaynaklarda en az bir test ya da eşdeğer uygulamalar ödev olarak verilir.
2. Hafta sonu ödevi olarak iki test ya da eşdeğer uygulamalar ödev olarak verilir.

İngilizce Dersinden

Hafta içi 2 sayfa, hafta sonu 4 sayfa olacak şekilde ödev verilir.

İkinci Yabancı Dil Dersinden

Hafta sonu iki sayfa ödev verilir.

Sınıf seviyelerine göre ödevlerde düzenlemeler yapılabilir.

Proje Ödevleri

Her dönem 1 ödev olacak şekilde planlanır. Ödev formları dönem başında işler hâle getirilir. Sınıf öğretmenleri ilk ödev tercihlerini branşlara adil şekilde dağıtır. Öğrenciler istedikleri takdirde birden fazla proje ödevi alabilirler.Pano Uygulaması

Öğretmenlerin hangi sınıfa ne yoğunlukta ödev verdiğinin anlaşılması için öğretmenler odasındaki panoya günlük ödev çizelgesi asılması planlanır. Bu sayede her öğretmen diğer derslerdeki ödev yoğunluğunu görerek koordinasyon sağlamalıdır.

Verilen tüm ödevler, dersin öğretmeni tarafından sistematik olarak takip edilir. Ödevlerde yer alacak veli imza kaşesi ile velinin de takip etmesi sağlanır. Üst üste 3 (üç) kez ödevini yapmayan öğrencinin velisi, sınıf/mentör öğretmeni tarafından bilgilendirilir.

C. Lisede;

Ortak sınav zamanlarında ödev verilmez. Günlük tekrara dayalı ödevler verilir. Konu çalışma, konu tekrarı ve soru çözümüne yönelik ödevler verilir. Verilen tüm ödevler, dersin öğretmeni tarafından sistematik olarak takip edilir.

Proje Ödevleri

Her dönem 1 ödev olacak şekilde planlanır. Ödev formları dönem başında işler hâle getirilir. Sınıf öğretmenleri ilk ödev tercihlerini branşlara adil şekilde dağıtır. Öğrenciler istedikleri takdirde birden fazla proje ödevi alabilirler.

12. sınıf ödev yoğunluğu, seçilen kaynaklardan yararlanılarak akışa göre öğretmenlerin koordinasyonu ile sağlanır.

Sınavlarla ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilereYol Haritam 4.8 Fen Verimli Ölçme Programı bölümünden ulaşabilirsiniz.

A. İlkokulda;

• Tüm sınıflarda herhangi bir dersten, çeşitli nedenlerle akademik olarak geride kalan öğrencilere, haftada en az 1 (bir) ders saati etüt çalışması uygulanır.
• “Birebir Etüt Çalışmaları” Ekim ayının 2. haftasından itibaren başlar.
• Etüde alınacak öğrenci için öğretmeni tarafından “Etüt İzin Formu” doldurulur.
• Doldurulan form öğrencinin etüde alınacağı dersin öğretmenine onayı alınmak üzere öğretmeni ya da öğrenci tarafından sunulur.
• Yapılan etüt çalışması, formda belirtilen zaman ve yerde gerçekleştirilir. Form Müdür yardımcısına teslim edilir.
• Periyodik olarak belirli bir zaman bir öğrenciye veya bir öğrenci gurubuna tahsis edilemez.
• Veli isteğine göre ve 17.00’ den sonra yapılamaz.

B. Ortaokulda;

Zorunlu Etüt Uygulaması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri okul yönetimince belirlenen saatlerde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinde uygulanır.

Birebir veya Küçük Gruplar Olarak Etüt Uygulaması:

Yapılan deneme sınavlarında sınıf ortalamasının altında kalan, uzun süreli devamsızlığı olan öğrencilere şartlar elverdiği ölçüde bazı uygulamalı ders saatlerinde birebir veya küçük gruplar halinde etüt çalışmaları planlanarak yapılır.

A. Lisede;

Zorunlu Etüt Uygulaması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri okul yönetimince belirlenen saatlerde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve İngilizce derslerinde uygulanır.

Birebir veya Küçük Gruplar Olarak Etüt Uygulaması:

Yapılan deneme sınavlarında sınıf ortalamasının altında kalan, uzun süreli devamsızlığı olan öğrencilere şartlar elverdiği ölçüde bazı uygulamalı ders saatlerinde birebir veya küçük gruplar halinde etüt çalışmaları planlanarak yapılır.

Okulumuzun Orta ve Lise kademelerinde; öğrencilerimizin hedef belirlemelerine yardımcı olmak, akademik başarılarını artırmalarını - sosyal yönlerini güçlendirip geliştirmelerini ve farkındalıklarını artırıp yetenekli / başarılı oldukları yönlerini saptamalarını sağlamak amacıyla “Öğrenci Mentörlüğü” sistemi kurulmuştur.

A. Öğrenci Mentörünün Belirlenmesindeki Yöntemler:

•Mentörün, ilgili öğrencinin dersine girmesi dikkate alınır.
•Mentör seçiminde; sınıfın yapısı, öğretmenle iletişimleri göz önünde bulundurulur.
•Sınıf öğretmenliği ve mentörlük görevlerini yürütmek üzere her sınıfa ayrı birer öğretmen görevlendirilir.

Bu özelliklerin, seçilecek mentör öğretmenin özellikleriyle uyuşması esastır. Bu esaslar doğrultusunda seçilen öğretmenler için Rehberlik birimi tarafından, içinde; öğrenci isimleri, veli iletişim bilgileri ve mentör öğretmenlerin görevleri ve sistemle ilgili açıklamaların bulunduğu “Mentör Öğretmen Dosyaları” düzenlenir. Bu dosyalar, bir toplantı ile ilgili Müdür Yardımcısı tarafından, Mentör Öğretmenlere imza karşılığı dağıtılarak tebliğ edilir.

B. Mentör Öğretmenin Görevleri:

1. Mentörlük tebliğini ve dosyasını aldıktan sonraki iki hafta içinde, ilgili öğrenci ve velileriyle görüşmeler yapıp kendisini tanıtarak mentörlük sistemimiz ve görevleri hakkında bilgiler verir.
2. Öğrencileri ile en az iki haftada birer kez görüşme yapar. Öğrenci velilerini de en az ayda bir kez bilgilendirir.
3. Öğrencilerinin özel görüşme isteklerini asla geri çevirmez.
4. FenGO sistemini, düzenli olarak her ayın ilk haftası içinde doldurur. Ancak paylaşılması gereken önemli bilgiler olduğunda ivedilikle yönetim ve rehberlik birimini bilgilendirir.
5. Öğrencilerine, okul kuralları hakkında bilgi verir ve takibini yapar.
6. Son sınıf öğrencilerinin Mentör Öğretmeni, öğrencilerinin sınav hazırlık süreçlerindeki çalışmalarını da takip eder.

Öğretmen - veli iletişiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, haftalık veli görüşme saatleri düzenlenir. Okul yönetiminin, ders programlarına uygun şekilde, öğretmenlerin haftada bir boş saatini veli görüşme saati olarak planladığı program takip edilir.

Ancak, acil ve önemli durumlarda programa uyulmaksızın, randevulu görüşme yapılabilir.

a. Okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencisini almaya ya da herhangi bir nedenle okula uğrayan velilerle, öğrenci ile ilgili ayak üstü görüşmeler yapmak, konuyu önemsizleştireceği gibi diğer velilerin de konuya karışmaları ile kaos ortamı oluşturabileceğinden yapılması uygun görülmemektedir.
b. İlgililerin veli görüşme saatinde yerinde bulunması gerekir.
c. Öğretmen, veli görüşmesinde; veli ve öğrencinin gururunu incitecek, cesaretini kıracak, sınıfta kalacağını-başaramayacağını ima eden önyargılı konuşmalar ve yorumlar yapmanın pedagojik açıdan sakıncalarını bilir.
d. Gurup halinde gelen velilerle görüşme yapılmamaktadır.
e. Görüşmelerde öğrenciler, kardeş dahi olsalar birbirleriyle ya da sınıflar başka sınıflarla kıyaslanmamalıdır.
f. Özel durumlar hariç, öğrencinin yanında görüşme yapmak uygun değildir.
g. Her dönem birer kez tüm okullar için veli toplantısı düzenlenir. Bu toplantılara, çok önemli mazereti olmadıkça tüm velilerin katılması zorunludur. Genel toplantı olması sebebiyle, zaman açısından sorun olabileceği göz önüne alınır ve görüşmeler, mümkün olduğunca kısa tutulur.
h. Özel görüşülmesi gereken bir durum söz konusu ise haftalık veli görüşme programı dahilinde görüşmeye ya da özel randevuya davet edilir.
i. Her veli görüşmesinde, Veli Görüşme Formu (VGF) doldurularak veliye imzalatılır. VGF’ler gün içinde ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Konunun özelliğine göre Müdür Yardımcıları ilgililerle (rehberlik birimi, sınıf öğretmenleri, mentör öğretmenler, idari personel vb.) paylaşımda bulunur.

Yasalar ve kurum kurallarımız bilinmeden özel ders talebinde bulunabilir. Öğretmenlerimizin özel ders vermesi etik olmadığı gibi yasalara göre de uygun değildir. Gerek özel ders verme gerekse özel öğretmen tavsiye etme durumunda öğretmene yasal yaptırımlar uygulanır. Bu nedenle; velilerimize, öğrencimizin eksiklerinin tamamlanmasının okulumuzun sorumluluğu olduğu, bunu sağlamak üzere bireysel çalışmalar da dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılacağı uygun bir dille anlatılır. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra da veli bilgilendirilir.

Veli görüşmelerinde, onların en kıymetlisi olan evlatlarının olumlu ya da gelişmekte olan yönlerinin öncelikle söylenmesi - hatta teşekkür edilmesi - sonrasında ilerleme kaydedilmesi arzu edilen davranışlarının dile getirilmesi esastır.

Özellikle anaokulu ve ilkokulda öğrencisi olan velilerimiz, öğretmenlerle yakın ilişki içine girerek öğrencisine özel ilgi gösterilmesini sağlamak düşüncesinde olabilirler. Öğretmene abartılı hediyeler vermek, ölçüyü aşan samimi davranışta bulunmak-hitap etmek, ev ziyaretine gitmek ya da davet etmek vb. davranışlarda bulunulmamalıdır.

Velilerden çiçek ya da çikolata haricinde hediye kabul edilmeyeceği uygun bir dille veliye anlatılır.

Kurumumuzun, “Her öğrenci ve veliye eşit davranılmalı.” ilkesinden hareketle, eğitime bakış açımız konusunda velimiz uygun bir dille bilgilendirilir. Farklı bir yaklaşım hoş karşılanmaz.

Mesai saatlerinde, öğrencilerimizle yeterince ve ayrım yapmadan ilgilenilmektedir. Bu nedenle mesai saatleri dışındaki zamanlarında yeterince dinlenip yeniden enerji toplayarak okula gelebilmelerini sağlamak amacıyla öğretmenin bilgisi olmadan öğretmen telefonları velilerimize verilmez.

Okulumuzu tercih eden öğrencilere, bireysel olarak sınav ya da birinci ve ikinci dönem uygulanmak üzere okul yönetiminin belirlediği tarihlerde yılda iki kez yapılan Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre, kriterlerimiz doğrultusunda verilen burslardır.

Okulumuza başvuran velilere önce okulumuzun kısa bir tanıtımı yapılarak eğitime bakış açımız ve uyguladığımız sistem anlatılır.

o Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimizden 1. sınıfa yapılacak kayıtlarda (60 ayını dolduran) “Mertopolitan Okul Olgunluğu Testi” uygulanır. Bu test sonrasında veliye haber verilerek öğrencinin 1. Sınıfa başlayıp başlayamayacağı ile ilgili karara varılır. 1. Sınıfa geçecek öğrencilerimiz için yapılan sınıf dağılımı; okul olgunluğu test sonucuna bağlı olarak öğrencinin gelişim alanları ve sınıf içindeki davranışsal gözlem notları, kız /erkek dağılımı esas alınarak yapılmaktadır.
Dışarıdan öğrenci alımlarımız; yapılan metropolitan okul olgunluğu test sonucu ve okul psikologu/rehber öğretmeninin gözlem ve görüşlerine uygun olarak gerçekleşir.
Ara sınıflara öğrenci alımları için her sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanan akademik değerlendirme testleri uygulanmaktadır. Ayrıca öğrenci ile okul psikoloğu/rehber öğretmen görüşme ve tanıma çalışması yapılmaktadır.

o 3. ve 4. sınıf ve daha üst sınıflar için müracaat eden öğrencilerden, yapılan sınav sonrasında belirlenen kriterlere ulaşanlarla rehberlik görüşmesi yapılır.
o Belirtilen uygulamaların sonucunda; akademik ve davranışsal olarak okulumuza uyum sağlayabileceği tespit edilen öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Okulumuzda, haftada 2 ders sosyal etkinlik saati planlanmaktadır. Bu doğrultuda şu çalışmalar yapılır.

o Sosyal etkinlik dersinde seçilecek kulüpler öğretmenlerin isteği ve okulumuzun fiziki şartları göz önünde bulundurularak belirlenir.
o Belirlenen kulüplerin, ilgili öğretmenler tarafından okulun açıldığı ikinci hafta öğrencilere tanıtımı yapılır.
o Tanıtım sonucunda Rehberlik Birimi tarafından dağıtılan formlara, öğrenciler katılmak istediği 3 etkinliği işaretleyerek formları sınıf öğretmenine teslim ederler.

Haftanın iki günü öğrencilerimiz okul sonrası 60 dakika süre ile çeşitli sportif etkinliklere katılırlar.

Öğrencilerimize yönelik çeşitli sanat ve müzik kursları düzenlenmektedir. İlgili ve istekli öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra kendi yaş grubundaki öğrenciler ile bu etkinliklere katılmaktadır. Ekim ayında başlar ve Mayıs ayına kadar devam eder.

LGS Sınavlarına hazırlık çerçevesinde uygulanan program sadece sınav odaklı bir program olmakla kalmayıp öğrencinin bir üst seviye olan Lise akademik yaşamında ihtiyacı olan altyapıya da sahip olmasını sağlıyor. Uygulanan özel program sayesinde sadece başarılı olan öğrencileri üst seviyeye çıkarmayı değil bütün öğrencilerimizin toplu başarısını amaçlıyoruz.

Sınavlara hazırlık programının temelini öğrencilerimizin sınavda çıkan derslerdeki tüm konuları eksiksiz bir şekilde öğrenmeleri oluşturmaktadır. Bu temelden yola çıkarak öğrencilerimiz bu süreçte sistemli bir programa tabi tutulmaktadırlar.

Okulumuzda uygulanan sınıf içi eğitim teknolojileri ile öğrencilerin eğitimleri yapıcı olarak desteklenirken aynı zamanda sınıf içinde çok sayıda soru çözmeleri sağlanarak sınav sistemine hazırlanmaları sağlanıyor. Sınavlara hazır olmanın en önemli basamaklarından bir tanesi test tekniğine hakim olmaktır. Öğretmenlerimiz tarafından periyodik olarak deneme sınavları uygulamakta ve uygulanan bu sınavları danışman öğretmenler ve branş öğretmenleri ile detaylı bir şekilde inceleyerek değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ile öğrencilerin konu eksikleri tespit edilir ve öğrenciler okulumuz tarafından uygulanan Akademik Destek Saatleri (ADS) ve Hafta Sonu Kurslarına yönlendirilir.

Okul binamız; her türlü riske karşı koyabilecek sağlam bir yapıdadır.. Sınıflarımızda kullanılan bütün materyaller yangına karşı dirençli ve uluslararası standartlara uygundur. Okulumuzda eğitim materyalleri ve malzemeleri; kimyasal, fiziksel ve tasarımsal bakımdan çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlayacak niteliktedir. Kampüsümüz ve okul binamız deprem güvenliği bakımından sertifikalıdır ve “Doğal Afetlere Dayanıklılığı Belgelenmiştir”.