FEN KOLEJİ

Çocuk ÜniversitesiBeyin gelişiminin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocuklarımıza zengin öğrenme ve yaşam koşullarının sağlanması bu gelişim hızını ve oranını daha da arttırmaktadır.Tüm çocuklarımızın birbirlerinden farklı olduklarını ve her birinin sıra dışı yeteneklere sahip olduğunu unutmamalıyız.

Yetenek Geliştirme Programımız doğrultusunda branş etkinlikleri ve kulüp çalışmaları ile çocuklarımızın güçlü yönlerini keşfedip becerilerini en iyi şekilde kullanmalarına olanak sağlamak istiyoruz ve bütün miniklerimizi kişisel ilgi ve becerileri doğrultusunda yönlendiriyoruz.

Çocuklarımızın bireysel ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesine yönelik olarak anaokulumuzda pek çok sosyal etkinliğe ve branş derslerine yer veriliyor ve daha okul öncesi dönemde pek çok farklı branşı, farklı dünyaları tanımaları hedefleniyor. Derslerinde ki günlük etkinlikler dışında Dans ve Bale, Müzik, Bilgisayar, Branş etkinlikleri, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar vb. ilgi alanlarında da gelişimleri devam ediyor.Bale, sahne için geliştirilmiş bir dans türüdür. Bale derslerinin klasik müzik eşliğinde yapılması, kişinin küçük yaştan itibaren müzik kulağının ve müzikle birlikte hareket etme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur.

Bale derslerinde yapılan hareketlerde vücudun uzatılarak çalışılması, kas yapısının düzgün bir biçimde gelişmesine yardımcı olur. Bale eğitimi kişinin hem vücudunu hem de düşünce yapısını disipline eder, bu sayede çocuk, küçük yaşlardan itibaren aldığı bu disiplin ve terbiyeyi fark etmeden yaşantısının tüm alanlarına yansıtır.Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak grup çalışması içinde bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya dair davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla gözlem, deneyi, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır.

Drama, ezbere dayalı eğitime karşı geliştirilen, “yaparak öğrenme” anlamını taşıyan eğitim ve öğretimde yeni bir anlayıştır.Jimnastik Atölyesi Jimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan olimpik bir branştır. Jimnastik; 03-06 yaş çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını sağlar. Boylarına göre kilo ve vücut kas kitlesini dengeler. Okul öncesinde iyi ve doğru yönlendirilmiş jimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir.

Jimnastik, bütün dünyada alt yapı sporu olarak kabul edilen ve temel spor olarak da uygulamaya konulan çok teknik bir daldır. Atölyemizde; Temel jimnastik, beden - zihin - nefes üçlüsü ve esneklik geliştirme çalışmaları yapılır.Yaratıcı düşünce; buluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünce biçimidir.

Yaratıcı düşünce özgürdür, hareketlidir, üretken bir süreçtir. Yaratıcı düşünme becerileri, çocukların yeni düşünceleri üretme ve fikirler öne sürme, hipotezler önerme, hayal gücünü kullanma ve alternatif yenilikçi sonuçlar aramalarını sağlar.Beyin sporu olduğu kadar bir sanat ve bilim de olan satrancı çocuklarımızla buluşturmamızın amacı; çocuğun oyun boyunca etkin bir düşünce pratiği içinde olması, oynarken zihin ve hayal kurma gücünü geliştirmesidir. Okulumuzdaki satranç atölyesinde çocuklarımız; doğru ve hızlı düşünme, zamanı iyi kullanma, kurallara uyma, problem çözme, zorluklarla baş etme, tuzakları görme ve onlardan kurtulma yollarını öğretir. Satranç atölyemizde hedefimiz; çocuklarımıza karşısına çıkacak olan zorluklarla mücadele etmeyi, kazanmayı, paylaşmayı ve liderliği anlatabilmek kısacası ‘YAŞAM’a hazırlamaktır.Çocuğun yaratıcı düşünme kabiliyetini geliştirir; düşündüğünü çeşitli yöntem ve tekniklerle, estetik bir bütünlük içinde görselleştirebilmesini sağlar.

Ürün, olay ve olguları estetik eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme davranışları kazandırarak, çocukların estetik kişiliklerini geliştirir.Müzik dersinin temel eğitimindeki ilk amacı, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektedir. Çocuğun duyularını geliştirir (sesleri ayırt etme), algılama ve yineleme; yönergeyi anlama ve uyma, hatırlama, ezberleme; ses ve söz üzerinde dikkatini yoğunlaştırma; dinleme.

SY0-301 exam alışkanlığını geliştirme; parça bütün ilişkisini kavrama gibi duyusal ve bilişsel becerilerini geliştirir. Çocuk dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli beceriler kazanır.

Müzik dersi etkinliklerimiz:

* Temel müzik bilgisi
* Temel nota bilgisi
* Repertuar, solfej, ritmik çalışmaları
* Enstrüman çalışmalarıOkulumuzda dans aktivitesi; Çocuklarımızın hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlar. Dans atölyesi; çocukların estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup halinde, uyumlu olmalarını ve hareket yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla okulumuz bünyemizde bulunan özel dans dersliklerinde gerçekleştirilir. Dünyanın dört bir yanında araştırma yapan uzmanlar hayatı daha keyifli kılabilmenin, ömrü uzatabilmenin yollarını arıyor ve sonuçta hemen hemen hepsi aynı öğütleri veriyor: Dans edin. “HAYATI daha keyifli yaşamak, daha mutlu olmak, uzun, sağlıklı ve istediğiniz gibi bir yaşama sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki tavsiyeleri muhakkak okuyun. "New England Tıp Dergisi tarafından yayımlanan bir makale bu cümleyle başlıyor ve uzmanlar mutlu ve keyifli bir hayata giden yolda ilk yapılması gereken şeyin 'Dans Etmek' olduğunu vurguluyor. Bu güne kadar önerilen onlarca “şey” arasında pek de sık rastlanmayan bu öneri, dergide yer alan makaleye göre tam 21 yıllık bir araştırmanın sonucu.

Dans et!