FEN KOLEJİ

Çocuk Üniversitesi

ANAOKULUMUZDA YAŞ GRUPLARINA UYGUN PROGRAMIMIZBurcu AKGÜL
FEN ANAOKULLARI EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

“Çocuklarımızı yetiştirirken temellerinin anaokulunda atıldığı eğitimi önemsiyoruz”.
Fen anaokulları olarak, öğrencilerimize sıcak ve güvenli bir ortam yaratarak, onlar için gelişimin tüm alanlarına katkı sağlayacak bir program oluşturmaktayız. “Öğrenmenin en iyi yolu oyundur” felsefesinden dola çıkarak oluşturduğumuz planlamanın tam anlamıyla öğrencilerimizin görsel, işitsel, duygusal, mantıksal, ritmik, sözel ve etkileşimli kılmayı sağlamaktayız. Eğitim Programını hazırlarken hassas yaklaştığımız noktalardan bir tanesi eğitime olan bakış açımızdır. Son dönem teknolojisi, çocukların hayal gücünü geliştirici, üretken, öz değerlerini bilen ve sorgulamaya dayalı sistemimizdir. Öğrencilerimizin öğrenme hızını ve becerilerini göz önünde bulundurarak sistemimize entegre ederiz. Rutinsel faaliyetlerde öğrencilerimizin öğrenimlerini kalıcı hale getirmek amacıyla kendilerini sorgulamalarına ve tanımalarına fırsat sağlamaktayız. Yıl içerisinde yapılan proje bazlı konularımız ile öğrencilerimizi araştırma ve sorgulamaya sevk ederek kendilerini geliştirmeye olanak sağlamaktayız.

EĞİTİM BAŞLIKLARIMIZ


TEMA KONULARIAnlaşılır ve merak uyandırıcı bir anlatım ile gerçek nesneler ve modeller kullanarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili hikaye oluşturma veya hikaye tamamlama, canlandırma, 5N 1K yöntemi ile konunun aktarımı yapılarak öğrenilmesi sağlanır. Öğrencilerimizin dil ve sosyal becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir etkinliktir.

MATHAZONEMathazone, öğrenci üzerinde sorgulama, analiz etme, problem çözme, zamanı doğru kullanma, anlama ve düşünme becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir etkinliktir. Hikaye kurgulama tekniği ile öğrencileri sürece dahil ederek etkili olması sağlanır. Öğrencilerimizin bilişsel beceri kazanmaları adına sayısal faaliyetlerin ön planda tutulduğu bir etkinliktir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARIYaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmeye yönelik, kendini farklı yollarla ifade etme, çevresini fark etme, eğlenerek öğrenme ve sanatsal düşünme becerisini kazandıran bir etkinliktir. Öğrencilerimizin farklı materyaller kullanarak psiko-motor becerisini geliştirmelerine olanak sağlanır.

FİNANS OKUR YAZARLIĞIPara nedir? Nasıl kullanılır? Para birimleri nelerdir? Gibi soruların aydınlatılmasıdır. Öğrencilerimiz para birimlerini tanır ve okumaları sağlanır. Yıl sonunda uygulamalı bir alışveriş projesi oluşturularak öğrenmeleri sağlanır.

DÜŞÜNME BECERİSİGörsel algı, hızlı düşünme, akıl yürütme, bağlantı kurma, hafıza çalışmaları gibi becerilerin geliştirmesi sağlanır. Boncuk, sayı çubukları, hafıza kartları ve farklı eğitim materyallerden yararlanılır. Mantıksal düşünmelerini geliştirmeleri geliştirmeye olanak sağlanır.

ORFFTemel olarak beden perküsyonu geliştirme, ritim becerisi kazandırma, müzik ile kendini ifade etme, senkronize olma, ses bilgisi farkındalığı kazanma gibi becerileri kazanılmasını sağlar. Müzik aleti, ses sistemi ve beden dili kullanılarak yapılır. Ritmik düşünme becerilerin geliştirilmesi sağlanır.

AŞAMALI RESİMÖğrenciler konuyla ilgili görseli aşamalı olarak çizme (kopya etme) ve resim becerilerini geliştiren bir etkinliktir. Görsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

EĞLENCELİ BİLİMÖğrencilerin laboratuvar ortamında çeşitli materyaller ile neden sonuç ilişkisi kurma, keşfetme ve öğrenme, bilimsel araştırma yapma gibi deneyimler kazandırır. Bilimsel düşünme becerisinin geliştirilmesi sağlanır.

SCAMPER ÇALIŞMASIÇalışma sırasında farklı bir şeyle yer değiştirme, yeniden düzenleme gibi düşüncelere yer verilerek özgün düşünmeleri sağlanır.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASIÖğrencilerimiz okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimler içeren çizgi çalışmalarıyla geçiş yapılır. Ayrıca öğrencilerin kitap tutma, soldan sağa, yukarıdan aşağıya görsel okuma, doğru kalem tutma becerileri de desteklenir. İnteraktif ve gerçek nesneler kullanılarak, sesi anlama ve hissetme, sesin yönünü kavrama, sesi tanıma, hece okuma ve cümle okuma çalışmaları yapılır.

O.K.P.DObje, öğrenciler istediği bir objeyi okula getirerek hikaye oluşturma çalışması yaparak kurgulama, cümle oluşturma, kelime dağarcığını geliştirme, objeler arası bağlantı kurma gibi çalışma yapmaları sağlanır.

Kim Ne Yapmış?, aylık olarak bir bilim insanının hangi buluşu yaptığını ve hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanır. Araştırmaya sevk edilir.

Proje, aylık belirlenen konuyla ilgili araştırma yapmaları, çeşitli görseler ile sunum yapmaları sağlanır.

Değerler eğitimi – Sosyal Yaşam Becerileri, sevgi –saygı- hoşgörü gibi değerlerin kazandırılması hedeflenen bir çalışmadır. Hikaye, konu anlatımı, proje üretimi yapılarak içselleştirmeleri sağlanır. Öğrencilerin öğrenme merkezlerine konu ile ilgili köşe oluşturularak hazırlanır.

HAFTALIK ÖDEV KİTAP ÇALIŞMA SAYFASI - DİJİTAL PAKETÖğrencilerimizin seviyelerine uygun olduğunu düşündüğümüz, internet üzerinden ulaşılan bir eğitim paketi ile dijital ortamdan destek almaları sağlanır. Akademik olarak hafta sonu öğrencilerimizin sıkılmadan yapabileceklerini düşündüğümüz ödev sistemimiz onların tekrar çalışması yaparak öğrenmelerini kolaylaştırır.