Çocuk Üniversitemize Hoş Geldiniz

Nisan SazakOkul öncesi eğitim, geniş kapsamıyla evden yeni ortamlara ve ailenin dışındaki deneyimlere geçişi ifade eden erken yaş eğitimi ve bu dönemdeki deneyimler, gelecekteki tüm öğrenmelerin temelini oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel, sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Kurumumuzun eğitim felsefesi, öğrencilerimize temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek ilkokula hazırlamaktır. Çocuklar doğuştan meraklıdır ve bizim görevimiz çocuklara etkin biçimde araştıran-sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için destek veren pencereler açmaktır. Çocuklarımızın bütünlüğünü gözeterek; zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen eğitim vermeyi, demokratik bir ortamda eğitim programımız ile çocuklarımızın kişilik özelliklerini, bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmeyi, toplum kurallarını öğrenmeyi ve yerinde kullanabilmelerini sağlamayı, liderlik duygusunu ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi, ilgi duydukları konulara kolayca konsantre oldukları gibi diğer konulara da konsantrasyon sağlamaları için motive etmeyi, meraklı aktif ve araştırmacı birer birey olmaları için yaratıcılık ve yeteneklerini desteklemeyi, Atatürkçü, çağdaş, yaratıcı, girişimci, sorumluluk sahibi, doğa ve dünya ile bağlantılı olmalarını, evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu okulumuzda da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedefliyoruz. Fen Anaokulunun eğitim hizmetinin hem kaliteli hem de uzun süreli olmasında; öğretmenlerimizin fedakarca çalışması; velilerimizin katılımcı yaklaşımları; yönetimin ise okulöncesi eğitimin önemine ve gerekliliğine inanıyor olmasının payı büyüktür. Okulumuzda her çocuk özeldir, çocuğun istek ve ihtiyaçları önemlidir. Çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermek temel prensibimizdir.

Öncülük ettiğimiz keşif dünyamızda bizlere yol arkadaşı olmanızı, çocuklarınızı bizlerle keşfetmenizi gönülden isteriz.

Nisan SAZAK
Anaokulu Müdürü