FEN KOLEJİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Eğitim Teknolojileri

Öğrenmenin ulaşılabilir, esnek olması ve farklı biçimlerde sunulması gerektiğine inanan FEN Okulları, bu hedef kapsamında birçok öğretim uygulamasını dijital araçlar ve teknolojilerin kullanılmasıyla zenginleştirilip desteklemektedir. Bu amaçla, FEN topluluğu teknolojinin doğru, sorumlu, etkin ve etik bir şekilde kullanımı için istikrarlı bir anlayış geliştirir. Öğrencilerimizin küresel vatandaş olarak araştırma yapmak, öğrenmek ve iletişim kurmak için teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmalarını ve teknolojinin 21. yüzyılda sahip olduğu etkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak birincil hedefimizdir.

Etkili ve kalıcı bir öğrenmenin meydana gelmesi için kullanılan her türlü araç ve gereç eğitim teknolojileri kaynağıdır. Bu kaynakların öğretmenler tarafından doğru amaca hizmet edecek şekilde kullanımına dair tasarlanan hizmet içi eğitimler, FEN Okulları Eğitim Teknolojileri Departmanı tarafından planlanmakta ve verilmektedir. ISTE (International Society for Technology in Education) standartlarına göre hazırlanmış eğitim teknolojileri müfredatı ile anaokulundan liseye öğrencilerimizin kazanması hedeflenen bilgi ve beceriler, Eğitim Teknolojileri departmanı ve branş öğretmenlerimizin iş birliğinde etkin şekilde müfredata entegre edilmektedir.

FEN Okulları son teknoloji ile donatılmış bilgisayar ve tasarım laboratuvarları, sınıf içinde yer alan akıllı projeksiyonları, 3D yazıcıları ile en son teknoloji araç ve kaynakların kullanıldığı bir öğrenme ortamını öğrencilerine sunmaktadır.

ROBOTİK

Fen Koleji’nde robotik derslerinin temel amacı, öğrencilerin bilişsel becerilerini ve yaratıcılığını geliştirmektir. Bunun yanı sıra çocuklarımız takım çalışmasına uyum sağlamayı öğrenirler. Okur-yazarlık becerilerinde teknolojiyi daha aktif kullanırlar. Günlük hayatta yaşayacakları herhangi bir problem karşısında farklı stratejiler geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefleyen derslerimiz, aynı zamanda tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Robotik derslerinin STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) becerilerini olumlu yönde etkilediğini ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi kolaylaştırdığını gördüğümüz bu çalışmalarda çocuk-larımızı yaratıcı ve eleştirel düşünceye teşvik etmenin temellerini de atmaktayız.

Okulumuzda iki yıldır aktif olarak devam eden robotik dersleri neticesinde, 70 adet farklı proje üreten öğrencilerimiz’’ İnfomatrix Robotik Olimpiyatı’’nda Dünya 3.sü olmuşlardır. Bu başarıya ulaşan öğrencilerimiz süreç içerisinde elektronik sensörleri ve devre elemanlarını bir araya getirerek robot yapmayı öğrenirken, verilen görevler ile hayallerini gerçekleştirmede önemli adımlar atmışlardır. Verdiğimiz eğitimin diğer öğrenme alanlarına da katkı sağladığını bilerek devam ettiğimiz bu yolda öğrencilerimizin ve bizlerin çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı görmekteyiz.

KODLAMA

Okul öncesinden görsel kodlama yöntemiyle başlattığımız süreç tüm eğitim seviyelerimizde geliştirilerek devam etmektedir. Öğrencilerimiz yaptıkları projelerle sosyal hayatı daha da kolaylaştırarak ve inovatif düşüncelerle projelerini geliştirerek kendileri için olasılıklar dünyasını açarlar.

Kodlama eğitimi, dijital okur-yazarlığı geliştirirken çocuklarımızın yeni bir dil öğrenmelerinde de katkı sağlamaktadır. İngilizceyi öğrenmenin en zevkli yolu olan kodlama dersleri farklı dillerin öğrenilmesinde sıradan bir eğitim yönteminin sınırlarının dışına çıkılmasını sağlayıp kısa zamanda kalıcı öğrenmeyi de geliştirmektedir.

Derslerimizin en önemli amaçlarından biri de günümüzdeki en büyük bilgi kaynağı olan İnterneti tüketmek yerine, yaratıcı bir biçimde kullanma bilincini aşılamaktır. Çocuklarımız, kodlama ile yazılımların nasıl çalıştığını öğrenip gelecekte iyi yazılımların oluşturulmasında aktif olabilecekler. Bu alana ilgi duyan ve yeteneği olan çocukların doğru yönlendirildiği ve sağlam temellerin atıldığı interaktif dersler yapılmaktadır.

STEM

STEM eğitimi; başta STEM 'in baş harflerinden oluşan Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) gibi farklı disiplinlerin birlikte kullanmasını hedef alır.

Fen Kolejinde STEM laboratuvarında yapılan çalışmalar, öğrencilerin gruplar halinde özgün projeler üretmesini ve hazırladıkları projeleri günlük hayatta kullanabilen üretken bireyler haline gelmelerini amaçlar.

STEM yaklaşımı ile birlikte Fen Koleji öğrencileri inovasyon yapabilen, problem çözebilen , günlük hayata eleştirel bir düşünceyle bakabilen bireyler haline gelmektedir.

AKIL OYUNLARI

Öğrencilerimizin farklı yeteneklerini keşfetmek, sahip oldukları potansiyeli geliştirmek, insanlarla işbirliği içinde çalışabilmelerini, paylaşımda bulunabilmelerini sağlamak hızla gelişen ve değişen dünyada önem taşımaktadır. Bu anlamda oyun, öğrencilerimizin gelişimi için kullanabileceğimiz en önemli araçlardan biridir. Birey; sevdiği şeyleri, sevdiği yollarla daha kolay ve hızlı öğrenir. Bu nedenle tüm dünyada "oyun" eğitimin temelinde yer alır. Öğrenciler bu süreçte aktiftirler ve bağımsız öğrenme gerçekleştirirler. Önce oyunu inceler, kuralları öğrenir daha sonra bu kurallara dayalı stratejiler geliştirir, planlar kurarlar. Bunlar gizli öğrenme süreçleridir.

Fen Koleji’nde gerçekleştirilen akıl oyunları dersleriyle öğrencilerimizin zeka potansiyellerini tanımalarını, problemler karşısında farklı stratejiler geliştirmelerini, hızlı ve doğru karar verebilmelerini, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmelerini, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmelerini, problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamaktayız.

Akıl Oyunları, çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda ileriyi görme, planlama, sabır, kararlılık, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.