FEN KOLEJİ

İLKOKUL

İlkokulumuza Hoşgeldiniz

Selda AhvalFen İlkokulu sayfasına hoş geldiniz. Okulumuz; öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı sorular sorarak, bağlantılar kurarak, varsayımlarda bulunarak ve varsayımlarını test ederek, denemeler yaparak, riskler alarak, hatalardan ders çıkartarak, birlikte öğrenerek keşfettikleri ve severek geldikleri bir öğrenme ortamıdır. Okulumuz, güçlü bir akademik program ile zengin bir ders dışı etkinlikler programı sunarak öğrencilerimize kendilerini akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunar. Ayrıca, merak etmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynakları sağlar.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını en etkin bir şekilde farklılaştırarak ve zenginleştirerek uygulayan okulumuzda planlamaya, öğretime ve ölçme değerlendirmeye okulumuzun misyonu ve öğrenme ilkeleri ile birlikte, Fen felsefesi ve pedagojisi yön verir.

Okulumuzda temel öğretim yaklaşımı, öğrenci merkezli ve sorgulama yoluyla öğrenmedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerimiz anlamlı, ilgi çekici, zorlu ve zevkli öğrenme deneyimleri tasarlarlar. Öğrenmeyi desteklemek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın şekilde derslerine entegre ederler. Ayrıca, dersleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklılaştırırlar. Okulumuzda ölçme-değerlendirme öğretim ve öğrenmenin vazgeçilmez bir unsurudur. Ölçme-değerlendirme uygulamalarımızda, sürece ve ürüne eşit önem gösteririz. Çok çeşitli araçların ve stratejilerin kullanıldığı ön değerlendirmeler, süreç değerlendirmeleri ve sonuç değerlendirmeleri ile öğrencilerin öğrenmelerini süreç boyunca takip eder, onlara ve diğer paydaşlara öğrenme süreci hakkında geri bildirim veririz.

Okulumuzda öğretim ve öğrenme disiplinler üstüdür. Öğrenciler konu ve kavramları disiplinler üstü üniteler aracılığıyla öğrenirler. Bunun yanında, okul içinde ve dışında hayatın her alanında kullanılabilecek bir dizi disiplinler üstü beceri edinirler ve uygularlar (sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri, araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri.) İlaveten, öğrenmeye, insanlara ve çevreye karşı olumlu olmalarını sağlayan Fen değerlerini geliştirirler.

Okulumuzun en güçlü yanlarından biri, ders dışı etkinlikler programımızdır. Sanat, bilim ve spor alanlarında onlarca etkinlik sunan bu program, öğrencilerimizin kendi yeteneklerini tanımalarına, dengeli ve sağlık bir yaşam tarzı geliştirmelerine ve etkili öz yönetim becerileri edinmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Okulumuzda öğrencilerimizi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeye, davranışlarının sorumluluğunu almaya, doğayı korumaya ve topluma hizmet etmeye teşvik ederiz. Onlardan, öğrenmelerinin sonucunda anlamlı ve sorumlu eylemler başlatmalarını bekleriz. Topluma hizmet çalışmalarına katılım, öğrencilerimize iş birliği, problem çözme, çatışma çözümü, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırır.

Fen İlkokulu; öğrenmenin zamanının, yerinin, yaşının ve sınırlarının olmadığı bir öğrenme ortamıdır.

Elif TURHAN
İlkokul Müdürü