FEN KOLEJİ

KULÜPLER VE OKUL SONRASI AKTİVİTELER

Kulüp Ders Seçimleri

Öğrencilerin;sanat, kültür, bilim ve spor alanlarındaki ilgi ve becerilerini keşfetmelerinin, yaşantılarını zenginleştirerek yeni bakış açıları kazanmalarının yanı sıra, ulaşılabilir hedefler için sistemli ve disiplinli çaba göstermeyi öğrenmeleri temel amaçtır. Bu amaç, “okul mutlu bir yuvadır” ve “bireyin bütününü eğitme” olarak tanımlanan iki temel eğitim değerini öğrencinin günlük yaşamına taşır.

Kulüplerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarına uygun olarak planlanmış olup; spor, sanat, kültür ve bilim alanlarında farklı seçenekler sunmaktadır.

Kulüplerimizde görev alan öğretmenlerin kendi alanlarında uzman olması, kulüp programının amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi açısından özellikle önem verdiğimiz bir konudur.

Öğrencilerin kulüplere yerleşmesinde ve yıl boyunca gerekli zamanlarda yönlendirilmesinde, bireysel rehberlik anlayışı geçerlidir.

Uygulama;

Her öğrenci, bir eğitim yılı içinde, etkinlik yapısına göre tercih edeceği kulübü yıllık olarak seçer.

Dönem başladıktan sonra kulüp değişiklik talepleri, ancak doktor onaylı sağlığa dayalı raporlar veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından onaylanmış nedenlerle değerlendirilebilir.

Talebin yeterli olmaması halinde, bazı kulüpler açılmayabilir. Bu durumda, öğrenci tercih ettiği diğer kulüplerden birine yerleştirilecektir.

Sevgi ve Saygılarımızla...

OKUL SONRASI VE KULÜP ÇALIŞMALARI

kulüp kulüpler