FEN KOLEJİ

KURUMSAL

Kurucumuz

Kamil OkuroğluYaşayan toplumlar geleceğini kuran toplumlardır. Kuşkusuz bu gelecek, toplumumuzun katılımcı ve paylaşımcı insan değerlerinden yola çıkarak temel insan hak ve özgürlüklerine dayalı, demokratik, laik, bilimsel ve çağdaş bir eğitim yoluyla gerçekleşebilir.

Fen Eğitim Kurumları olarak değişmeyen hedefimiz, Ulu Önder Atatürk'ün devrimleri ışığında, bilgili, kendine güvenen, çevresindeki sorunlara duyarlı, evrensel çözümler üretebilen, ülkesi ve dünya için büyük başarılara imza atacak çocuklar yetiştirmek oldu.

Anaokulundan lise son sınıfa kadar uzanan eğitim basamakları, çocuklarımızın yaşamındaki en önemli 12 yıl anlamına geliyor. Çocukluklarını bu yıllarda doya doya yaşıyor ve gençliğe doğru attıkları her adımda yeni yeni sorumluluklar üstleniyorlar.

Anaokulundan başlayarak, İlk ve Orta Öğretim yıllarında, çocukların önüne serilen ufuk ne kadar geniş olursa; onların da geleceğe bakışları o kadar umutlu, ürettikleri çözümler o kadar yaratıcı olur. İşte bu nedenle; öğrencilerimize, kendilerini geliştirebilecekleri, sosyalleşecekleri her türlü olanağı bir arada sunan bir eğitim anlayışına sahibiz. Öğretilenleri özümsemek kadar araştıran ve sorgulayan bireyler olma niteliğini de böyle bir eğitim ortamında kazanıyorlar. Hayalleri, ürettikleri fikirler ve gerçekleştirdikleri projeler de Fen Eğitim Kurumlarına özgü bu anlayışın zemininde yükseliyor.

Sınırların hızla ortadan kalktığı, her gün biraz daha küreselleşen dünyamızda, evrensel düşünen ve dünya insanı olabilecek nitelikte bireyler yetiştirmenin gerekliliğini, kuruluşumuzdan bu yana her ortamda vurguladık. Sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, yararlı hobileri olan, üretken ve yaratıcı, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik Cumhuriyete sahip çıkan; insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazırladığımız öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası alanlarda hepimizi gururlandıran başarılar kazandılar.

Temel bilimlere, dillere, çağdaş insan ilişkilerine ve çağdaş sanat yaklaşımlarına dayalı bilimsel eğitim felsefemizin, gerçekleştirdiğimiz projelerinin ve kazandığımız başarıların altını tek bir cümle ile çiziyoruz: Kaliteli Yaşam için Kaliteli Eğitim. Kaliteli eğitimi sağlayabilmenin en önemli koşulunun mutlu öğrenciyi, mutlu anne - babayı ve mutlu öğretmeni yaratabilmek olduğuna inanıyor; ülkemizi aydınlık geleceğine taşıyacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu 30 yılı aşkın süredir başarıyla yerine getiriyoruz.

Sevgilerimle,

Zeynep Gülay ÖRSÇEKİÇ
Fen Eğitim Kurumları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı