FEN KOLEJİ

MEZUNLAR DERNEĞİ

Fen Okulları Mezunlar Derneği,Temmuz 2018'de, Fen Eğitim Kurumlarında eğitim görenleri bir araya toplayarak, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda;

• Türk ve dünya gençleri ile Fen Okulları’nda yetişenleri korumak ve aralarında dostluk, yardımlaşma ve sosyal dayanışmayı sağlamak,

• Fen Okulları’nda yetişenler arasında dayanışma ve sosyal ilişkiler kurarak gerekli beraberliğin devamını sağlamak,

• Fen Okulları’nın ve Türk eğitiminin gelişmesi ve kalkınması için beklenen hizmet dayanışmasını ve yardımlaşmasını yapmak,

• Fen Okulları’nda yetişenlerin korunması, iş bulmaları, yükseköğrenim görmeleri ve dış ülkelerde öğrenim yapmaları gibi ihtiyaçları izleyerek imkânları araştırmak,

• Fen Okulları’nda ve diğer okullarda okuyan yetenekli ve muhtaç öğrencilere burs verilmesine ve öğretimlerinin izlenerek istenilen seviyeye getirilmesine katkıda bulunmak,

• Fen Okulları’nın sosyal ve kültürel etkinliklerine destek olmak ve bu amaçla çalışan dernek ve vakıflara katkıda bulunmak,

• Üyelerin sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif yaşantılarına katkılarda bulunmak, bu konulardaki çalışmaları özendirmek, düşünce ve kültür düzeylerini geliştirmek için çalışmalar yapmak,

• Fen Okulları’nın yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu.