FEN KOLEJİ

KAYIT KABUL

Neden Fen?

Çünkü Akademik Olarak GüçlüyüzPreK-12 Bütünlüğü

Sınıf seviyeleri arasındaki devamlılık hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için yıllar içerisinde tutarlı bir bütünlük oluşturur, öğrenimi pekiştirir.

Etkin ve Anlayarak Öğrenme (Oluşturmacı Eğitim Anlayışı)

Oluşturmacı yaklaşımda esas olan öğretimin planlanması yerine öğrenimin kurgulanmasıdır. Formüller üzerine ezberci bir yaklaşımdan uzak, sorgulamaya ve yeteneklerin keşfine dayalı bir eğitim sistemi benimsiyoruz.

Süreç Odaklı Değerlendirme

21. yüzyıl öğrencisi için süreç odaklı değerlendirme ile sınıf içi performansı aynı ağırlıkla değerlendiriyor ve her günü özel bir öğrenme deneyimi haline getiriyoruz.

Disiplinlerarası Çalışmalar

Öğrencilerimizi öğrenim ve proje süreçlerinde disiplinlerarası çalışmalara yönlendirerek akademik bilgilerin pekişmesinin yanısıra problem çözme, sorgulama ve yaratıcılık yönlerinin beslenmesini hedefliyoruz.

Bireysel Takip

İçimizdeki potansiyeli açığa çıkartmak ve geliştirmek için öğrencilerimizi yakından takip ediyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Öğrencilerimizin hedef belirleme ve strateji geliştirmeleri için uzmanlarımız destek programları sunuyorlar.

Güçlü Profesyonel Gelişim

İçimizdeki potansiyeli açığa çıkartmak ve geliştirme misyonumuz sadece öğrencilerimiz için geçerli değil, akademik kadromuzu da bu anlamda destekliyoruz. Profesyonel gelişim olanaklarımız ile öğrencilerinin tam anlamıyla öğrenmeleri ve daha iyi sonuçlar almaları için araştırmaktan vazgeçmeyen, deneyimlerini, başarılı çalışmalarını birbirleriyle paylaşan eğitimcilerimizin gücüne güç katıyoruz.
Çünkü Güçlü ve Çok Yönlü Kişilik Gelişimini HedefliyoruzOlumlu Disiplin Anlayışı

Okulumuzda öğrencilerimizde dış kontrol yerine iç kontrol mekanizmalarının gelişmesi için olumlu disiplin anlayışı ile hareket ediyoruz.

Toplum Hizmeti Çalışmaları

Sosyal sorumluluk projelerimiz, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizin toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenmelerini sağladığı gibi; bir sorunu belirleme, çözüm planlama ve hayata geçirme konusundaki becerilerini geliştiriyor. Tüm okul kapsamında, her yıl yaklaşık 15-20 adet irili ufaklı toplum hizmeti projesi gerçekleştiriyoruz.

Kulüp Aktiviteleri

Toplamda 35’i aşkın alternatif ile kulüp programımız öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun ilgi alanları çerçevesinde hazırlanıyor. İlk yıllardaki rotasyon sistemi ile öğrencilerimizin kendilerini keşfetmeleri için yeni alanları denemelerini sağlıyoruz.

Spor ve Sanatın Her Alanında Olanaklar

Öğrencilerimiz yoğun akademik programlarının yanı sıra spor ve sanatla da çok yakından ilgileniyorlar. Okul takımlarımız turnuvalarda çeşitli dereceler alırken okul orkestramız her yıl kendini aşarak ulusal ve uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi oluyor, Kültür Merkezimiz profesyonellere taş çıkartacak öğrenci müzikal ve tiyatrolarına sahne oluyor, görsel sanatlarda öğrencilerimizin portföyleri göz kamaştırıyor. Spor ve sanatta başarılı öğrencilerimiz bu alanlarda geliştirdikleri öz disiplin ve heyecanı akademik yaşantılarına da olumlu bir şekilde yansıtıyorlar.

Münazara Olanakları

Bizce öğrencilerimizin fikirlerini özgün bir şekilde ifade edebilmesi, düşüncelerini paylaşması bağımsız bir birey olmanın ilk ve en önemli adımlarını oluşturuyor. Öğrencilerimizin münazara ders ve etkinliklerindeki kazanımları onlara tüm hayatları boyunca vazgeçilemez bir fark sağlıyor.

Çünkü Onlar Birer Dünya Vatandaşı OlacaklarAna Dil Seviyesinde İngilizce

Çoğunluğu ana dili İngilizce olan öğretmenlerden oluşan eğitim kadromuz, okulöncesi ile başlayan programımız, öğrencilerimizin katıldığı uluslararası projeler İngilizce kullanımlarını geliştirmelerinin yanı sıra güncel konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve entellektüel gelişimlerini destekliyor. Öğrencilerimiz İngilizce ‘de edebi eleştiri gücü, etkili yazı ve akıcı konuşma ile mezun oluyorlar. Bu da yaşamları boyunca hem bilimsel hem de sosyal anlamda beslenmelerini, kendilerini çevreleyen dünyayı yorumlamalarını, düşüncelerini dile getirmelerini, dolayısıyla kavrayışlarını derinleştirmelerini sağlıyor.

İkinci Yabancı Dil Programı Ana Dil Seviyesinde İngilizce

Güçlü İngilizce eğitiminin yanı sıra öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren Almanca ve İspanyolca dilleri arasından öğrenmek istedikleri ikinci yabancı dili seçebiliyorlar ve dil becerilerini uluslararası platformlarda kanıtlayabilecekleri sertifika sınavlarına katılıyorlar.

Uluslararası Etkinlikler ile Kazanılan Perspektifler

Lise öğrencilerimizin Model United Nations (MUN) toplantı katılımları, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Junior Model United Nations (JMUN) toplantıları, ortaokuldan itibaren gerçekleştirilen akademik ve toplum hizmetlerine yönelik yurt dışı gezileri, Comenius gibi projeler öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasını ve perspektif kazanmalarını sağlıyor.