FEN KOLEJİ

KAMPÜSÜMÜZ

Sağlık Hizmetleri

Kampüsümüzde donanımlı bir revirimiz bulunmaktadır. Hemşirelerimiz tam gün hizmet verirken, doktorumuz kampüslerimiz arasında periyodik olarak çalışmaktadır. Sağlık birimimiz öğrencilerimize ve çalışanlarımıza koruyucu sağlık ve acil tedavi hizmeti vermekte, öğrencilerimizin gerektiğinde sağlık sorunları ile ilgili velilerimizi bilgilendirmekte ve uygulanan tedavi hakkında paylaşımda bulunmakta, bütün birimlerin hijyen koşullarına uygun çalışmalarını sağlamakta, Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen zorunlu aşılama programları ve her türlü tarama programlarını organize etmekte, bulaşıcı hastalık gibi durumlarda okul idaresini, öğrenci ve velilerimizi çeşitli kanallarla bilgilendirmekte, kampüs içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını koordine etmekte ve organizasyonlarda sağlık desteği için hazır bulunmaktadır.

Revirimiz acil duruma müdahale edecek tıbbi malzemeye sahip olmakla birlikte , ciddi vakalarda veliye bilgi vererek en kısa zamanda ambulans temin edilmesi sağlanır. Yapılan muayene sonrası hastaneye sevk edilmesi gereken hastalarımızın hastanedeki tedavi süreci takip edilmektedir.

Öğrencilerin kısa ve uzun dönemli hastalıkları yakından takip edilmektedir, olası salgın veya hızlı yayılan bir hastalık durumunda yapılacaklar konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir. Ayrıca belirlenmiş aşı takvimine uygun aşılama programları takip edilmektedir.

Bununla birlikte, mutfak ve okul genelinde kendi hijyen denetimleri dışında bağımsız bir firma ile yapılan sözleşme ile bina ve mutfak hijyen denetimleri yaptırılmakta ve sonrasında olumsuzlukların düzeltilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmaktadır.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile eş zamanlı kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz, gerek personelin sağlığından gerekse eğitim ve diğer faaliyetlerde sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu, önleyici ve düzeltici çalışma ortamı gözetiminden sorumludur.