FEN KOLEJİ

Tuzla Fen Anaokulu

Fen Koleji Anaokulumuzdaki öğrencilerimiz İngilizce'yi kendilerini en güçlü biçimde anlatabilmelerini sağlayan doğal bir öğrenme ortamında özümsüyorlar.

‘’Oyun’, eğitim modelimizde olduğu gibi İngilizce programımızın da odak noktasında yer alıyor ve ayrıca çocuklarımıza yabancı dilde özgürce konuşabilme ve dinleme etkinliklerine katılmaları için pek çok fırsat sağlıyor. Çeşitli kaynak ve yaratıcı materyallerle uygulanan İngilizce Eğitim Programımız ile öğrencilerimizin yabancı dile karşı önyargılarını yıkıp, olumlu tutum geliştirmeleri, yaşlarına uygun kelime ve cümle bilgisine sahip olmaları, yaşlarına uygun gelişimsel özellikleri çerçevesinde İngilizce konuşmaları hedefleniyor.

Anaokullarımızda ve Okul Öncesinde ki çocuklarımızın ilköğretimdeki İngilizce’ ye hazır bulunuşluk düzeyleri, bu seviyelerdeki yabancı dil eğitimleri ile çok yakından ilintilidir. İnsanoğlunun doğası gereği, anadili dışındaki bir dili etkili şekilde öğrenmesi için küçük yaşlarda eğitim görmesi bu kazanımı sağlamada en etkili yoldur. 36 aylık ile 66 aylık aralığındaki çocukların bilişsel seviyeleri göz önüne alınarak oluşturduğumuz İngilizce programı ve müfredatımız ile çocuklarımızın seviyelerine uygun İngilizce yetkinliklerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Derslerimize bir yerli öğretmen ve bir yabancı öğretmen eşgüdümlü olarak girmektedir. “Çoklu Zekâ Kuramı” uyarınca her bir çocuğun öğrenme şekillerinin farklılıkları ve algıları göz önüne alınarak çok çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

Dil öğreniminde her bir çocuğun, yaş ve seviyelerine uygun program dâhilindeki konular uyarınca; dinleme, dinlediğini algılama ve anlama, yönergelere ve talimatlara karşılık verme, sorulara cevap verme, etkileşimde bulunma, içinde bulunduğu durumu anlatabilme, şekil ve renkleri ifade edebilme, istek ve ihtiyaçlarını dile getirme gibi kazanımları edinmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim - Öğretim yılı boyunca işlenecek konularda ders kitabı olarak Super Safari 1-2- 3 kitapları kullanılmaktadır. Bu kitaplar kavramları algılama, anlama ve öğrenme aşamalarını faaliyete geçirmek üzere son derece ilgi çekici konular, karakterler ve görsellerle desteklenmektedir. Akıllı tahta ile eş zamanlı olarak kullanılan bu kitaplar, öğretmenin yönlendirmesi ve rehberlik faaliyeti ile interaktif bir eğitime olanak tanır. 'Super Safari' kitaplarında, Monkey Mike, Parrot Poly, Giraffe Gina ve Lion Leo adlı eğlenceli karakterler yer almaktadır. Bunlar 4 iyi arkadaştır ve ünite konuları onların günlük yaşantıları üzerine kurgulanmış hikayelerle desteklenmiştir.

Eğitim yılı boyunca toplamda 10 ünite işlenmektedir. Bu üniteler kitaplar ve diğer ders materyalleri birlikte kullanılarak desteklenir ve pekiştirilir. Şarkılar ve marşlar, posterler, kuklalar, Dvd ler, gerçek öğeler öğretime destekleyici olarak hep beraber kullanılır. Öğrenciler İngilizce dersini sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki periyotta haftada 10 saat olmak üzere görmektedirler. Tekrarlar öğretimde geniş yer tutar. Görsel ve işitsel uyaranlar dışında yaşayarak ve uygulayarak öğrenme ilkesi uyarınca maksimum sürede dile maruz kalmaları sağlanmaktadır. Yemek yerken, oynarken, sosyalleşirken İngilizce ile iç içe olması ve bu dili konuşmada kendine güven duyması sağlanır. Oyunlar ve şarkılar İngilizce eğitimimizde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü çocuk oyuna kendinden bir şeyler katar, yaratıcılığını kullanır ve keyif alır. Dil öğrenmek bir ders değil eğlenceli bir aktiviteye dönüşür.

OKUL ÖNCESİNDE PORTFOLYO SUNUMU

Portfolyo sunumu; öğrenim yılı sonuna yaklaşıldığında yapılan çocuğun öğrenim sürecinde edindiği dil yetkinliklerini ortaya koyduğu ve velinin de bunu izleme şansı bulduğu bir etkinliktir. Akıllı tahtada görseller ve yönergelerle desteklenmiş bir slayt sunumunu çocuk tamamen kendi inisiyatifiyle yönetir, idare eder ve sunar. Aylar süren öğrenim sürecinde gerek sınıf arkadaşları ve gerekse bireysel çalışmalarla depoladığı İngilizce bilgisini velisine sunmak, çocuk için de bir gurur ve neşe kaynağıdır. Aynı zamanda kendi emeğiyle hazırladığı etkinlik materyalleri, çalışma kağıtları hepsi birer dosyada toplanmıştır. Çocuk kendi hazırladığı, emek verdiği ürünleri görmekten de mutluluk duyar.

Anaokulu öğrencilerimiz, Fen İlkokuluna tam donanımlı duyarlı, İngilizce bilgisine sahip bir şekilde geçerler. İlkokul 1.sınıf Anaokulu hazırlık sınıfının devamı niteliğindedir. Güçlü bir eğitimin temelleri okul öncesinde eksiksiz bir şekilde atılmış olduğundan eğitim hayatlarını başarılı bir şekilde sürdürmeleri için Fen Koleji tüm imkanları sunar.