FEN KOLEJİ

Tuzla Fen Anaokulu

ANAOKULUMUZDA YAŞ GRUPLARINA UYGUN PROGRAMIMIZBetül TERZİ
FEN ANAOKULLARI İNGİLİZCE BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

MANY REASONS TO JOIN US


Yabancı dil öğrenimini önemsiyoruz…

Avrupa Dil portfolyosu çerçevesinde hazırlanan Fen Anaokulları Dinamik Eğitim Sistemi ( Dynamic Education System) Yabancı dil programı temel yapılanması gereği yabancı dil ediniminin en önemli olduğu periyod, erken çocukluk dönemidir.

Bizler Fen Anaokulları olarak, öncelikle İngilizcenin bir ders değil fakat bir yaşam tarzı olduğu fikrini benimseyerek, öncelikle çocuklarımızın dili sevmesini ve her alanda yaşayarak öğrenmesini sağlamaktayız.

Yabancı dil eğitiminde çocuklarımızın İngilizceyi sevmeleri, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırabilmenin önemli olduğu bilincindeyiz.Uzman kadromuzdan oluşan öğretmenlerimizle, öğrencilerimize İngilizce’yi severek öğretmek ve onlara yaşamları boyunca yardımcı olacak bir deneyim kazandırmak en temel hedefimizdir. Bu amaçtan yola çıkarak, ders içindeki etkinliklerde çocukların en iyi ve en kalıcı olabilecek eğitim -öğretim yöntem ve tekniklerini özenle seçmekteyizDilin her alanda yaşatılması fikriyle, deneysel, bilişsel ,uygulamalı eğitim-öğretim tekniklerini yabancı dil derslerimize entegre etmekteyiz. Yabancı dili öğretirken, zengin görsel-işitsel araçlarımızla, günümüz teknolojisine en yakın sistemleri eğitim programlarımıza dahil etmekteyiz. Gerek dijital kaynaklarımız, gerek sınıf içi materyallerimizle birlikte, eğlenirken ve oynarken İngilizce öğrenebilecekleri gerekli uygulamalarımız bulunmaktadır. Basit ve günlük hayata dair konuşma kalıplarının yanı sıra renk, şekil, sayı ve zıt kavramlar ve sene sonuna kadar 9 konudan oluşan temalarda çocuklarımızın farklı konularda fikir edinmeleri ve anlatabilmeleri amaçlanmaktadır. Çocuklarımızı İngilizce dersine hazırlamak ve onları kolayca derse adapte etmek amacıyla giriş etkinlikleri her gün bir rutin olarak gerçekleştirilir. İngilizce derslerimizin ikinci aşaması olan odaklanma zamanında İngilizce etkinlikler yer almaktadır.

ANAOKULLARI İNGİLİZCE PROGRAMIMIZ

Her öğrencimizin farklı öğrenme becerisine sahip olduğunu göz önünde bulundurarak hazırladığımız yoğun İngilizce programımız ile anaokullarımızda, öğrencilerimiz haftalık 15 saat İngilizce dersi görmektedirler.İngilizce derslerimizde uluslararası standartlara uygun müfredat uygulanmakta olup, akademik takvime göre belirlenir ve ilerlenir. Temalarımız akademik yılın başında hazırlanmaktadır. Tüm plan ve programlamalara belli bir düzen içinde uyularak, konularımız akıllı tahtayla eş zamanlı olarak kitaplarımızla yürütülmektedir. Derslerimizde iki çeşit kitap kullanılarak “main course” ve “skills “ olarak ikiye ayrılmış şekilde işlemekteyiz. İngilizce derslerimizde “communicative” yaklaşım benimsenerek “speaking/ listening” aktivitelerine ağırlık verilir.

1.Main Course derslerimizde sırasıyla;- Unit vocabulary presentation,
- Making sentences with unit vocabularies,
- Reinforcing the topic with a story,
- Phonics,
- Unit values aşamalarını gerçekleştirmekteyiz.

2.Skills derslerimiz sırasıyla;

- Big question,
- Story time,
- Let’s explore( science),
- Phonics,
- Maths zone,
aktivitelerinden oluşmaktadır.

Kitap çalışmalarının yanı sıra dil öğretiminde uyguladığımız ders içi etkinliklerimiz;- Cut-outs,
- Art& crafts activities,
- Role-plays,
- Worksheets,( table-based studies),
- Math& science ( clil based learning),
- Music and movement,
- Show and tell,
- Touch and guess,
- Creativity ,
- Garden time,
olarak çeşitlendirilmektedir.

Programımızda yer alan haftalık art& craft etkinlikleri dışında ayda bir kez öğrencilerimizle birlikte kolektif bir çalışma gerçekleştirerek öğrencilerimizde“team work” kavramına ve önemine vurgu yaparız.

3.Ödev Takip Sistemimiz

İngilizce çok sık tekrar gerektiren bir alan olduğu için, ingilizce etkinliklerinin evlerimizde de sürdürülebilir olması, çalışma prensibi açısından en önemle vurguladığımız konulardandır. Ödev sistemimiz belli bir şifreleme sisteminden oluşup, ödev takip platformumuz mevcuttur. Öğrencilerimizin ödev çalışmalarını haftalık olarak dijital ödev platformumuzdan takip etmekte ve gerekli konularda öğrencilerimize destek olmaktayız.

4.Etüd Çalışmaları

Global dünyada, yabancı dil öğrenilmesinin önemini hissederek, öğrencilerimizin yabancı dilde en iyi noktaya gelmesi bizlerin en büyük hedefidir. Aynı amaçla yola çıktığımız çalışmalar arasında “İngilizce etüdler” önemsediğimiz konular arasında yer almaktadır. Derslerimizden sonra bireysel etüd çalışmalarıyla, öğrencilerimizdeki tüm seviye farklılıklarını en aza indirgemeyi ve tüm konu kazanımlarını öğrencilerimize eşit bir şekilde kazandırmak hedeflemekteyiz.

5.Anaokullarında Uluslararası Sınavlara Hazırlık

Yabancı dil öğreniminin çocuklarımızın global bir dünyaya açılması için en önemli gereksinim olduğu gerçeğini büyük filozof Wittgenstein 'Dilimin sınırları dünyamın sınırları' diyerek ifade etmiştir.

Öğrencilerimizi anasınıfından itibaren uluslararası sınavlara hazırlamak ve dil becerilerinin dışarıdan objektif ve tarafsız bir kurum tarafından değerlendirilmesini isteyerek, uluslararası geçerliliği olan ve “International Exam centre “ tarafından gerçekleştirilen uluslararası sınavlara hazırlamaktayız. Çocuklarımız gelecekte sadece kendi ülkelerindeki yaşıtlarıyla değil, dünyanın farklı noktalarındaki yaşıtlarıyla da ingilizec konuşur halde olacaklardır. Bu nedenle dünya genelinde evrensel dil olarak kabul edilen İngilizce ’ye hakim olmak ve uluslararası bir sınavla belgeleyebilmek son derece önemlidir.