Anaokulumuza Hoş GeldinizZeynep GÜNEY
FEN ANAOKULLARI MÜDÜRÜ

Okulöncesi programımız, çocuğun gelişimini bütünleşmiş bir yaklaşımla ele alacak şekilde tasarlanmıştır.

Okulöncesi bölümümüz etkin öğrenme yöntemlerini temel alarak 21. yy becerileri gelişimini hedefleyen nitelikli bir eğitim programı sunmaktadır.

Günlük programda düşünen, sorgulayan, insiyatif alabilen, yapmak istediklerini planlayan, planladıklarını gerçekleştiren, yaptıklarını değerlendirebilen çocukların gelişimi desteklenir. Okulöncesi bölümümüz; fiziksel donanım ve düzeni, çocukların gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz ardı edilmeyen bir eğitim programı, tutarlı bir günlük akışı, olumlu öğretmen-çocuk yaklaşımı, aile katılımı ve programın değerlendirilmesi unsurlarını etkin bir şekilde gerçekleştiren nitelikli bir okulöncesi eğitim kurumudur.

Öğrenme ortamlarımızda öğretmen/çocuk oranının ideal sayılarda olması, çocukların öğretmenleri ile etkin etkileşimler içinde olarak insiyatiflerinin desteklenmelerine fırsat verir. Bu yolla, çocuklar yaşadıkları olumlu etkileşimleri sonunda geleceğe güvenle bakan, amaçlarını belirleyen, karar veren ve problem çözen bağımsız bireyler olabileceklerdir.

Alan deneyimine sahip yetkin öğretmenlerimiz, kurumumuz tarafından desteklenen yurt içi ve yurt dışı merkezli uzun soluklu eğitimlerle kendilerini ve programı geliştiririrler. Öğretmenlerimiz hem günlük takım çalışmaları hem de yatay ve dikey akademik disiplinlerarası çalışmaları yolu ile hem eğitim programının uygulanışında hem de her bir çocuğa yaklaşımda tutarlı bir tutuma ulaşılmasını sağlarlar. Aralarında hissettikleri destek ve güveni çocuklarla olan etkileşimlerine yansıtarak, onların eğitim yolculuklarının ilk basamağına olumlu duygularla adım atmalarını sağlarlar.