FEN KOLEJİ

İNSAN KAYNAKLARI

“Öğrencilerin öğrenmesi” Okulun var olma nedeni ve öncelikli hedefidir. Öğretmenlerin öğrencilere zengin ve etkin bir öğrenme ortamı sunmaları, diğer çalışanların da bu öğrenme ortamının oluşması için gerekli tüm desteği vermeleri beklenir.

Okul, öğrenme ortamını zenginleştirmek adına çok uluslu bir akademik kadro ile çalışır ve organizasyonunu değişik kültürlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kurmuştur.

Akademik ya da idari ekipte yer alacak adayların, kendi alanlarında mükemmel olmak yanında, Fen Okulu değerlerini içselleştirerek farklı alanlarda bu değerleri yansıtabilme potansiyeline sahip olmaları öncelikli olarak tercih edilir.

Çalışanların potansiyellerini en yüksek seviyede ortaya koyarak hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, Okul mümkün olan en iyi çalışma ortamını yaratmaya öncelik verir ve bunun için yoğun çaba harcar, mesleki gelişim programlarına yatırım yapar. Öğretmenler ve çalışanlar arasından gönüllü katılımla oluşturulan birlikler yoluyla, çalışanlar alınan pek çok kararda fikirlerini iletmeye teşvik edilir. Adil, şeffaf ve “önce insan” diyen yönetim anlayışının çalışanlarca hissedilmesi önemsenir ve hedeflenir.

Cv gönderimleri için info@fenkoleji.com adresine cv nizi gönderebilirsiniz.