FEN KOLEJİ

ORTAOKUL

Ortaokulumuza Hoşgeldiniz

Sonay AçıkBranşlaşmanın ve akademik müfredatın çeşitlendiği ortaokul yıllarında; K-12 bütünlüğündeki misyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizi hem ulusal/uluslararası projelere, akademik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek hem de eleştirel düşünce ve etkin işbirliği ile dünyaya anlamlı katkılar sunmalarını sağlayarak her birinin içindeki gerçek potansiyeli keşfedip geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ortaokul programımız ile, MEB müfredatının yanısıra güçlü akademik kadromuz tarafından hazırlanan zenginleştirilmiş müfredatı takip ederek ezberden uzak, düşünmeye, kendini ifade etmeye, hedef belirlemeye yönelik, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Severek öğrenmek ve öğrenmeyi öğrenmek temel amaçlarımız arasında yer alıyor.

Öğrencilerimize kendilerini doğru ve tam ifade edecekleri platformlar hazırlayıp; bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında onların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Müfredatın her alanında teknolojiyi, bilgi ve beceriyi etkin ve anlamlı kullanarak kendilerini tanıma ve hedeflerine ulaşma yolunda farkındalıklarını yüksek bir bilinç düzeyine çıkarmaları için olanaklar sağlamak yine hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Dersliklerimizdeki donanımlarla, kütüphane, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, teknoloji tasarım atölyesi, Zihin lab, STEM lab ve fen laboratuvarlarımızla öğrencilerimizin etkili öğrenme deneyimleri kazanmalarını, bilgiyi transfer ederek problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve kalıcı öğrenmeyi önemsiyoruz.

İletişimin daha da önem kazandığı ve karakterlerinin oturmaya başladığı bu yıllarda, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını bir zenginlik olarak görüyoruz. Her fırsatta Fen öğrencilerine farklılıkların kabul edildiği ve farklılıklara saygının teşvik edildiği ortamlar sunuyoruz.

Toplum hizmeti çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci birliği süreç ve etkinlikleri, uluslararası konferanslar, çok çeşitli ilgi alanlarına göre yapılandırılmış kulüp etkinlikleri ile öğrencilerimizin bilgi, beceri ve kişilik gelişimine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Geleceğin dünyasında başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için sahip olunan değerler en az akademik başarı kadar önemli olduğundan, Fen Ortaokulunda yüksek ahlaki değerlerle yaşamaya, güçlü bir kişilik yapısının oluşmasına, sorumluluk duygusunun gelişmesine ve sorgulama yeteneğine sahip olmalarına önem veriyoruz.

Öğrencilerimizin uluslararası farkındalığa sahip olmalarını, küresel konularla ilgilenmeleri için imkânlar sunmayı, onları yaşadıkları dünya ile etkileşim içine sokacak bilgi ve becerileri kazandırmayı, farklı kültürlerle iletişim kurmalarını ve o kültürleri anlamak için birden çok dili akıcı şekilde geliştirmelerini önemsiyoruz. İngilizce ve Türkçe, çift dilde, yetkinlik temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yoğun İngilizce programı yanı sıra öğrencilerimiz İspanyolca ve Almanca dillerinden birini seçerek ikinci yabancı dil eğitimlerine yine ortaokul yaşlarında başlıyorlar.

Ortaokul yılları öğrencilerimizin çocukluktan gençliğe geçtiği, ergenlik döneminin yoğun olarak yaşanmaya başladığı bir dönemdir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz ile yürütülen etkin programlar ve çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin gerek ilkokuldan ortaokula geçişlerinde, gerek ortaokul hayatları boyunca gerekse de ortaokuldan liseye geçerken yaşayacakları değişime kolay uyum sağlamalarını hedefliyoruz. Bireysel ve grup çalışmalarıyla öğrencilerimizin sosyal-duygusal gelişimlerini ve öğrenme becerilerini destekleyen çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyoruz. İdare, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine her zaman önem veriyoruz.

Süreç Odaklı Eğitim Sistemimiz

Her branştan deneyimli kadromuz ile öğrenimi sadece sonuç değil süreçle bir bütün olarak gören çağdaş bir müfredat takip ediyoruz. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde de ölçütlere ağırlık veriliyor. Çağdaş ölçme değerlendirme sistemimizle öğrencinin ne kadar bildiğini değil neleri öğrenip, neleri öğrenemediğini ve eğer öğrenemediyse neden öğrenemediğini ortaya koyan ve öğrenme eksiklerini gidermek için iyileştirme süreci hazırlanıyor. En etkin öğrenme ortamının tasarım yoluyla anlayarak gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Ortaokulumuzda oluşturmacı bakış açısıyla öğrenmeye istekli, düşünen, bilimsel yöntemlerle çalışma yollarını bilen ve edindiği bilgi ve becerileri günlük hayatla ilişkilendirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı sunuyoruz.

Enerjisi ve kazanımı bol bir eğitim yılı diliyoruz.

Tanju ALTUN
Ortaokul Müdürü