FEN KOLEJİ

KURUMSAL

Fen Felsefesi

Felsefemiz; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı ile günümüz ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerileri yerinde bireyler yetiştirmektir.

Fen Eğitim Kurumları’nda sadece bilginin öğretilmesi değil, bilgiye ulaşmayı bilen ve bilgiyi işleyerek hayata geçirebilen, bilgi-iletişimi teknolojilerini etkili kullanabilen, ana dilinin yanı sıra en az iki yabancı dili de etkin kullanabilen, çağdaş bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Dersler; Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen müfredat programı çerçevesinde, çeşitli yöntem, teknik ve uygulamalarla akademik olarak zenginleştirilerek okutulmakta-öğretilmektedir.

Fen Koleji’nde, uluslararası standartlarda güçlendirilmiş eğitim modelleri ile öğrencilerimizin bilgiye nasıl ulaşacaklarına rehberlik edip onları, her türlü gelişime ve yeniliklere açık, sorgulayan, bilgiyi işleyen ve hayata geçiren birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Önde gelen bir okul olma yolunda bize rehberlik eden prensiplerimiz;

Akademik ve zihinsel özellikleri bakımından;

• Bilgi edinme yollarını bilen, kendini eleştiren, eleştirel düşünen, araştırmacı,
• Akademik bilgilerini, zihinsel gücünü el becerisiyle birleştirebilen ve bunun sonucu olarak teknolojiyi rahat kullanan,
• Sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan; zamanını okuyarak, üreterek, kendine ve çevresine yararlı olacak biçimde değerlendiren,
• Geleceğe yönelik projeleri ve tasarımları olan bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Sosyal özellikleri bakımından;

• Seçimlerini özgür iradesi ile yapan ve seçimlerinin sorumluluğunu taşıyan,
• Ulusal ve evrensel değerlere sahip, çevresi ile uyum içinde olan,
• Doğal, toplumsal ve kültürel çevresine duyarlı olan ve katkıda bulunan,
• Sanatın, yaşamındaki önemini ve gerekliliğini kavrayan; estetik duyarlılığı gelişmiş, sanata ve sanatçıya değer veren; sanat eserlerine ve sanat olaylarına ilgi duyan,
• İnsanları düşünce, dil, din, ırk, cinsiyet ve toplumsal konumlarına göre değerlendirmeyen; insanı insan olarak seven,
• İnsanlarla empati kurabilen, işbirliği yapabilen, hoşgörülü, katılımcı bireyler yetiştirilmesine özen gösterilir.

Bedensel özellikleri bakımından ise;

• Sağlıklı beden yapısına sahip,
• Bedeniyle barışık ve onu tanıyıp kullanan,
• Sporun sağlık açısından önemini kavrayan,
• Sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanır.