FEN KOLEJİ

ANAOKULU

Leyla Hoca


Değerli Veliler,


Türkiye’de bir yıldız gibi parlayan FEN Okullarının bir öğretmeni, bir yöneticisi olmaktan duyduğum mutluluk ve gururdan söz ederek başlamak istiyorum. Okulumuza duyduğunuz güvenle teslim ettiğiniz, en değerli varlıklarınız, gün boyunca bizlerle beraber. Zamanlarının büyük bölümünü bizlerle birlikte geçiriyorlar. Amacımız, ilk günden itibaren onlara okulu sevdirmek, bu kadar uzun süre kaldıkları okulda güven içinde, kalıcı arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak.

FEN Okullarında yaptığımız çalışmalarla onlara, bilgiye nasıl ulaşacaklarının ipuçlarını veriyoruz. Bilgileri süzüp analiz edebilmelerini, karşılaştıkları olayları sorgulamaları gerektiğini; hayatta ihtiyaçları olacakları gücü, bilgide bulabileceklerini öğretmek istiyoruz.

Öğrencilerimiz; eğitimin ömür boyu süreceğini biliyorlar, öğrendikçe ne kadar az bildiklerinin farkına varacaklardır. Tarih yazanların, farklı düşünen insanlar olduğunu bilecekler. Bizler, farklılıkları kabullenmeleri için onları bilinçlendirmeli, içlerindeki yeteneği dışarı vurmaları için de cesaretlendirmeliyiz. Hayatta kötülüklerin de olabileceğini ancak iyiliğin; önünde sonunda galip geleceğini anlatmalı, onları umutlandırmalıyız. Haksızlık karşısında boyun eğmemeyi, alçakgönüllülük karşısında saygı duymayı öğretmeliyiz. Paylaşmanın kıskançlıktan üstün olduğunun farkına varmalarını sağlayarak, tanımadıkları insanların acılarını paylaşmayı bilmeleri için onlara ışık tutmalıyız. Doğanın, gelecek kuşakların bize emaneti olduğunun bilincine vararak doğayı korumak için çaba harcamaları gerektiğini anlatmalıyız. Çocuklarımızı yüreklendirmeliyiz; korkularını yenmelerine, cesareti öğrenmelerine yardımcı olmalıyız. Dayanışmayı özendirmeliyiz ki; bu ülkede, bu dünyada bizden başka pek çok insanın yaşadığının farkına varabilsinler. Ötekini sevmeyi, hataları hoş görmeyi, vefayı, esnekliği öğretmeliyiz.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.” demiştir.

FEN Anaokulu öğretmenleri olarak bizler, Atatürk’ün dediği gibi sağlam temellere dayalı bir eğitimle ülkemizin geleceğini güvence altına almak istiyoruz. İlk adımları da el ele vererek öğrencilerimizle birlikte atacağız.


Gelecekte ülkemizi emanet edeceğimiz öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Emine Leyla Aktunç
Fen Anaokulları Genel Müdürü