FEN KOLEJİ

Çocuk Üniversitesi

ANAOKULLARI REHBERLİK BİRİMİAnaokulları 3–6 yaş çocuklarının hayatına yön veren en önemli kurumlardan biridir.

0-6 yaş dönemi, çocuğun algısının en açık olduğu ve öğrenmenin en yoğun olduğu dönemdir. Temel alışkanlıklar ve beceriler bu yaş dönemi içinde biçimlenir. Hayatın ilk yıllarında alınan kaliteli ve nitelikli eğitimin, gelecek yaşlardaki başarı üzerinde çok önemli etkileri vardır. Anaokulunda çocuk; psiko-motor, psiko-sosyal, duygusal, bilişsel ve dilsel alanlarda uygun gelişimi kazanması, olumlu arkadaş ilişkileri edinebilmesi, öz bakım becerileri konusunda kendine yeter olması gibi deneyimler yaşar ve öğrenir.

Gelişim dönemleri içinde en yoğun ve hızlı öğrenmenin 0–6 yaş arasında “Erken Çocukluk” adını verdiğimiz dönemde gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir. Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi anaokulu yaşantısı içinde çok önemli bir işleve sahiptir ve okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için bu üçgenin sağlıklı bir şekilde kurulması çok önemlidir. Çocukların yaşadıkları çeşitli problemlerin erken fark edilmesi ve akademik hayata atılmadan müdahalede bulunulması çok önemlidir. Bunun için; Fen Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi kayıt sürecinden başlayarak öğrenciyi daha yakından tanımak ve muhtemel problemlerini belirlemek için çeşitli uygulamalar ve görüşmeler yapar, oyunlar oynar. Öğrencilerin aile yaşantıları ve okuldaki tutumları (akademik ve davranış alanlarında) değerlendirilir. Bunların sonuçlarını gizlilik ilkeleri doğrultusunda sınıf öğretmenleri ve veli ile belirli aralıklarla paylaşır.

Rehberlik biriminin amacı bu üçgen içinde, Veliyle de iş birliği halinde olmak ve sorun yaşanmadan önce bazı davranışların belirlenip iyileştirme çalışmalarının yapılmasıdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak genel anlayışımız; her çocuğun kendine özgü ve tek olduğu, farklı yeteneklerinin olduğunu kabul eden, öğrenci merkezlidir. Özel Fen Koleji Anaokulları Rehberlik Birimi öz güveni yüksek, toplumsal değerleri benimsemiş, sosyo-duygusal alanda gelişmiş, ilköğretime hazır bireyler yetiştirmeyi hedefler.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Tanışma Çalışmaları

Kayıt işlemleri esnasında çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimleri uzmanlarımızca gözlemlenir ve yaş gruplarına özel olarak hazırlanmış tanıma envanterleri uygulanır; ailesiyle olan iletişimleri ayrıca değerlendirilir.

 br
Adaptasyon Süreci

Çocuklarımızın okula başladıkları ilk 2 hafta içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile okula uyum süreçleri değerlendirilir ve değerlendirmeler aileleriyle de paylaşılarak beraberce eğitim süreci planlanır.

Gelişim Sürecini Değerlendirme

Her öğrencimizin bireysel gelişimi öğretmenleri, branş öğretmenleri ve uzmanlarımız tarafında düzenli olarak takip edilir ve değerlendirme çizelgeleri tutulur. Dönemsel ölçekte gelişimleri de takip edilir. Değerlendirme sonuçları, “Gelişim Değerlendirme Çizelgesi, İngilizce Gelişim Raporu ve Branş Gelişim Çizelgesi'' olarak her dönem içinde 1'er kez ailelere iletilir.

Dönem ve Yıl Sonu Değerlendirmeleri

Çocuklarımızın gelişimleri, dönem içinde sürekli yapılan gözlemler ile değerlendirilip. Gelişimleri yılsonunda velilerimiz, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir.

VELİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

• Çocuk gelişimi ve çocuklarla ilgili çeşitli konularda velilere yönelik rehberlik hizmetleri.
• Dönemin başında, yıllık yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu.
• Veli bültenlerinin hazırlanması.

Senede 2 defa olmak üzere;

• “ANA BABA OKULU” ebeveyn seminerleri.
• Etkin Ebeveyn Seminerleri

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Tüm eğitim - öğretim dönemi içinde çocuklarımızın bireysel gelişimleri velilerimiz ile paylaşılır. Uzmanlarımız ve velilerimizin görüşme süreçleri boyunca çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konuşulur ve özel durumlar yeniden değerlendirilir. Bunlarla birlikte yıl içinde velilerimize ücretsiz seminer programları düzenlenir ve kazanımlar sonucu anne-baba ve çocuk arasında daha verimli bir ilişki kurulması hedeflenir.