FEN KOLEJİ

PROJELER

Uygulamaya yönelik çok yönlü projeler

Derslerde, öğrenci merkezli eğitimin gereği olarak; temel amacı araştırma merakı ve bilinci uyandırmak olan, uygulamaya yönelik çok yönlü proje çalışmalarına ağırlık verilir.

Yapılan proje çalışmaları ile;

• Derslerde öğrenilenlerin daha üst düzeylere çıkarılması,
• Öğrenilenlerin kullanılması,
• Belli alanlardaki bilgilerin uygulamaya konulması,
• Belirlenen bir konuda gözlem ve/veya araştırma yaparak bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin ilişkilendirilmesi,
• Konunun başka konularla ilişkilerinin incelemesi, nedenlerinin sorgulanması ve bir sonuca ulaşılması,
• Çalışmanın yazılı bir rapor haline getirilmesi hedeflenir.

Proje çalışmalarında öğrenciler araştırma yollarını öğrenirlerken, aynı zamanda çevreyi tanımaya ve çevreyle ilişkiler kurmaya da yönlendirilirler. Proje çalışmalarına başlamadan önce öğretmenler; öğrencilerin proje seçimlerine rehberlik ederler.

Proje çalışmalarında;

• Çalışmanın amacı öğrenci/öğrencilerle birlikte belirlenir,
• Araştırma yöntemi öğrenciye anlatılır,
• Yararlanılacak kaynaklar üzerinde konuşulur,
• Proje raporu yazma şekli örneklerle gösterilir,
• Projenin değerlendirme biçimi öğrenciye anlatılır,
• Proje çalışmaları ile"araştıran, bulan, çözen" öğrenci yetiştirilmesi hedeflenir.

FEN Okullarında, derslerde yaptırılan proje çalışmalarının yanı sıra,ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen proje yarışmalarına yönelik çalışmalarda yapılmaktadır.